anlagdbrand.se

Delprojekt

Projekt har beviljats som studerar både mänskligt beteende och tekniska system. Projekten har beviljats efter beslut från Styrgruppen. Mer information finner man genom att klicka på projektområden (mänskligt beteende och tekniska system).

Mänskligt beteende:
  • Barn/ungdomar som anlägger brand – orsaker och motåtgärder, Sven-Åke Lindgren, Göteborgs Universitet
  • ANLAGDA BRÄNDER – Sociala förändringsprocesser och förebyggande åtgärder, Per Olof Hallin, Malmö Högskola
  • Attityder och normer kring anlagda bränder, My Lilja, Högskolan i Gävle
  • Social och Situationell prevention av Skolbränder – metodutveckling, implementering och utvärdering, Ragnar Andersson Karlstads Universitet
  • Sambandet mellan Räddningstjänstens förebyggande insatser och antalet anlagda skolbränder – analys av behovet av stöd och vägledning, Patrick Van Hees LTH
  • Förstudie till metodutveckling för identifiering och behandling av unga brandanläggare, Lennart Strandberg Kreafor 
Tekniska system:
  • Teknik- och riskbaserade metoder för att förhindra och begränsa anlagda bränder, Patrick van Hees, LTH
  • Brandstatistik – vad vet vi om anlagd brand, Per Blomqvist SP
  • Fallstudier – Vilka tekniska faktorer spelar roll vid anlagd brand i skolor Patrick Van Hees LTH