anlagdbrand.se

Seminarium 16/11-2010

Nästa öppna anlagd brand seminarium var planerat att äga rum i Stockholm 16:e november, 2010.

Seminariet gav en uppdatering på delprojekten som pågick inom Brandforsks särskilda satsning mot anlagd brand. Seminariet var gratis.