anlagdbrand.se

Det första seminariet i Brandforsks särskilda satsning mot Anlagd Brand

Plats: Stora Konferenshallen SP Brinellgatan 4 Borås Tisdagen den 24/2 2009 13.00-16.30

Program
 13:00Välkommen till SP och det första seminariet i Brandforsks särskilda satsning mot Anlagd BrandMargaret Simonson McNamee, SP
 13:25BrandforskPer-Erik Johansson, Brandforsk
 13:45Statistik – Vad vet vi om Anlagd BrandPer Blomqvist, SP
 14:30Paus med kaffe 
 15:00Räddningstjänstens utbildningsinsatserPatrick Van Hees, LTH
 15:45Identifiering och behandling av unga brandanläggareLennart Strandberg, Kreafor
 16:30Avslut 

En sammanfattning av seminariet finns här