anlagdbrand.se

Seminarier och informationsdagar inom Anlagd brand

År 2008 inleddes en stor forskningssatsning inom ämnet Anlagd brand – ett samhällsproblem. Satsningen består av ett paraplyprojekt med ett flertal underliggande delprojekt. Paraplyprojektet löper under ca 5 år medan delprojekt löper från några månader till flera år. För att underlätta spridning av resultat deltar projektutförarna seminarier och konferenser som ordnas av projektet. Presentationsmaterialet finns att ladda ner efter alla seminarier som anordnas inom projektet via denna hemsida.

Seminarier som genomförts hittills:

Det första seminariet om anlagd brand