anlagdbrand.se

Teknik- och riskbaserade metoder för att förhindra och begränsa anlagda bränder

Projektets mål är att utveckla tekniska system och byggnadstekniska lösningar för att förhindra och minska konsekvenserna av anlagd brand. Syftet med projektet är att minska skadefrekvensen och kostnader av anlagda bränder genom föreslag av kostnadseffektiva tekniska lösningar.

Projektet kommer att minska antalet anlagda bränder och begränsa konsekvenserna av dem genom att föreslå tekniska och organisatoriska lösningar för att uppnå detta. Med hjälp av kostnad/nytta analyserna för olika typer av byggnader kommer kommuner och anläggningsägare att få ett bra verktyg för att prioritera och rättfärdiga sina åtgärder. Resultatet av projektet kommer att föras ut genom bl a förslag till ändringar i byggreglerna, information till kommuner och anläggningsägare, riktlinjer för tekniska och organisatoriska lösningar, information till pågående byggnadsprojekt under projekttiden, artiklar i dags- och fackpress, etc.

Projektet påbörjas september 2009 och förväntas vara klar sommaren 2012.