anlagdbrand.se

Anlagd brand är ett allvarligt brott som kostar samhället över en miljard kronor per år. Anlagd brand ligger bakom åtminstone en fjärdedel, enligt vissa källor upp till 40 %, av alla bränder årligen. Totalt anläggs över 10 000 bränder i Sverige årligen. Minst hälften av dessa är verk av barn och ungdomar under 18 år.

Hälften av alla skolbränder är anlagda, d v s nästan dubbelt så många som för bränder totalt. Det sker idag ungefär en anlagd skolbrand om dagen i Sverige. Endast skolbränderna uppskattas kosta samhället minst 300 miljoner kronor varje år. Skolbränder är dessutom bara en del av hela anlagda brand problemet som dessutom omfattar flera anlagda bilbränder eller bostadsbränder per dag. Trots problemets omfattning saknas identifierad gärningsman i 90 % av fallen. Problemet behöver angripas tvärvetenskapligt och inkludera mänskligt beteende (inklusive människors attityder till och kunskaper om brand generellt och anlagd brand i synnerhet), detektion, alarmering, förebyggande åtgärder, brandtillväxt, byggnadsteknik, släckteknik, säkerhet m m.

Ett förprojekt genomfördes under 2007 som ett första steg i att kartlägga forskningsbehovet och föreslå ett ämnesövergripande forskningsprogram som skall kunna åstadkomma kännbar förändring i hur vi hanterar fenomenet anlagd brand. Förstudien har legat till grund för insamling av forskningsmedel för att finansiera ett tvärvetenskapligt forskningsprogram inom ämnet Anlagd Brand. Vi vill också rikta ett stort tack till shirtstore.se som ställde upp med kläder till övningarna. Vill du hjälpa dem, kan vi rekommendera deras 3 pack vita t-shirts

Har du drabbats av brand?

Brand i bostad

Att se sitt hem brinna kan vara väldigt traumatiserande. Det är inte bara alla saker som går upp i rök utan även många minnen och en stor oro för framtiden. Förhoppningsvis klarar sig alla människor och djur som bor på platsen utan skador. 

Något som rekommenderas är att gå igenom med hela familjen även barnen vad som ska göras om en brand uppstår i hemmet. En del barn väljer att gömma sig för att de blir rädda för branden istället för att försöka ta sig ut. Se även till att ha brandsläckare, brandfilt och brandvarnare hemma. Kontrollera årligen att dina brandvarnare fungerar. 

Innan brand för att skydda minnen

För att inte riskera att ovärderliga minne går upp i rök kan man ha ett brandsäkert skåp hemma eller förvara en del i bankfack. Det kan vara exempelvis äldre bilder som endast finns på negativ eller andra värdepapper. Numera sparas det mesta digitalt vilket gör att de kan sparas i molnbaserade tjänster så att de finns kvar även om en brand förstör ens hem. 

Efter brand i hemmet

När alla är i säkerhet och branden är släckt kommer allt arbetet efteråt att börja. Det första blir att hitta ett tillfälligt hem under tiden ens boende byggs upp eller röksaneras. Det finns många grupper som kan hjälpa till med dessa praktiska saker som behöver ordnas. Är det så att ert hem brunnit ner på grund av en anlagd brand kommer även en polisutredning att dra igång för att utreda vad som hänt och hitta gärningsmannen. 

Är det inte ditt hem som brunnit utan en närliggande bostad kan ditt hem ändå vara i behov av en röksanering då det kommit in brandrök i din bostad. Brandrök är skadligt att andas in. 

Är ni i behov av hjälp ekonomiskt eller för att tillfälligt få ihop kläder och andra nödvändigheter direkt efter en brand innan ni får ta del av försäkringspengar finns det flera grupper bland annat på Facebook som hjälper utsatta. 

Slutligen påbörjas arbetet av att se över om ni behöver bygga upp ett nytt hem eller om det räcker med en fasadrenovering, eller delvis renovering inomhus beroende på var branden ägt rum och hur mycket skada den hann göra. Är ni i behov av en byggstädning eller storstädning efteråt kan vi rekommendera tommys städhjälp

Brand i bil

Tyvärr har vi sett en ökning av bilbränder. Fler och fler drabbas och kostnader för varje brand kan vara hög för den drabbade. Har hela bilen brunnit ut är det inte mycket mer att göra än att köra den till skroten efter att polisen gjort sin undersökning. Ibland kan det däremot vara så att branden hinner släckas och det går att rädda bilden genom att byta ut några bildelar

Anmäl din brand direkt och rör inget utan låt brandmän och polis undersöka bilen för att inte riskera att bevis förstörs om branden var anlagd. 

Sponsorer

Den här sidan lever på bidrag ifrån sponsorer och därför vill vi rikta ett stort tack till TS reklam som skänkt mössor med tryck till vår verksamhet. Är ni intresserade av att hjälpa till? Tveka inte att ringa eller maila oss.