anlagdbrand.se

Utlysningar

Andra utlysningen

Till den andra utlysningen som stängde den 9:e januari 2009 inkom det 6 ansökningar. Fyra stycken beviljades medel och förväntas påbörjas efter sommaren. De projekten som beviljades är:

  • Barn/ungdomar som anlägger brand – orsaker och motåtgärder, Sven-Åke Lindgren, Göteborgs Universitet
  • ANLAGDA BRÄNDER – Sociala förändringsprocesser och förebyggande åtgärder, Per Olof Hallin, Malmö Högskola
  • Teknik- och riskbaserade metoder för att förhindra och begränsa anlagda bränder, Patrick van Hees, LTH
  • Attityder och normer kring anlagda bränder, My Lilja, Högskolan i Gävle.
Första utlysningen

Till den första utlysningen kom det in 11 ansökningar om projektmedel och fem intresseanmälningar. Fem projekt beviljades medel och samtliga intresseanmälningar anmodades att komma in en med en fullständig ansökan vid den andra utlysningen. De fem projekt som beviljades medel är:

  • Social och Situationell prevention av Skolbränder – metodutveckling, implementering och utvärdering, Ragnar Andersson Karlstads Universitet
  • Brandstatistik – vad vet vi om anlagd brand, Per Blomqvist SP
  • Sambandet mellan Räddningstjänstens förebyggande insatser och antalet anlagda skolbränder – analys av behovet av stöd och vägledning, Patrick Van Hees LTH
  • Fallstudier – Vilka tekniska faktorer spelar roll vid anlagd brand i skolor Patrick Van Hees LTH
  • Förstudie till metodutveckling för identifiering och behandling av unga brandanläggare, Lennart Strandberg Kreafor