anlagdbrand.se

Årliga öppna anlagd brand seminarium

Den 16:e november är det återigen dags för det årliga seminarium från Brandforsks särskilda satsning mot anlagd brand. Programmet är snart klar och kommer att innehålla uppdatering från Brandforsks särskilda satsning mot anlagd brand generellt samt resultat från samtliga pågående delprojekt. Mer information kommer under sidan Seminarier